GLOBAL HEALTH

2nd semester (Rotterdam):

Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Elective
GW4586M GW4585M GW4587M GW4584M GW4582M GW4548M/

GW4575M/

GW4577M

3rd semester (Bologna):

Mandatory Mandatory Complementary Complementary Profession Elective